Ausbildung zum Heilpraktiker

31 Tage, 8 Kurse, 279 Unterrichtsstunden

 

Beginn 2017

Kurs 1: 24. – 27. September 2017

Kurs 2: 05. – 08. November 2017

Kurs 3: 17. – 20. Dezember 2017

Kurs 4: 28. – 31. Januar 2018

Kurs 5: 08. – 11. April 2018

Kurs 6: 27. – 30. Mai 2018

Kurs 7: 22. – 25. Juli 2018

Kurs 8: 02. – 04. September 2018

 

Beginn 2018

Kurs 1: 28. – 31. Oktober 2018

Kurs 2: 09. – 12. Dezember 2018

Kurs 3: in Januar 2019

Kurs 4: in März 2019

Kurs 5: in Mai 2019

Kurs 6: in Juni 2019

Kurs 7: in Juli 2019

Kurs 8: in September 2019